Zberný formulár pre samoodpočet meračov
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Meno
Priezvisko:*
Ulica:*
Mesto:*
Email:*
Mobil (v tvare +421900123456):*
Poznámka:
ÚDAJE Z MERAČA
Číslo merača:*
Dátum odpočtu:*
Odčítaná hodnota:*
Priložená fotografia:


ANASOFT
powered by Domus © Anasoft 2020